close
tikkalinnut

Tässä paritehtävässä yhdistettiin äidinkielen tehtävä ja biologia. Parityön aiheena oli tikkalinnut.

Tiedon hakeminen
Ensimmäinen vaihe oli koota ajatuskartta. Millaista tietoa etsin? Mitä hakusanoja käytän? Mitä luulen löytäväni näiden hakusanojen takaa?

Tiedon käyttäminen
Ajatuskartan pohjalta kerätty tieto koottiin yhteen. Myös lähdemerkinnät kirjattiin lopputulokseen.

Tags : äidinkieliajatuskarttabiologiaKotikoulutiedonhaku
Tiia

The author Tiia

Leave a Response